דרישה לפתוח בחקירה פלילית - בורמה


30.08.2018 - דרישה לפתיחה בחקירה פלילית בחשד לסיוע לרצח-עם בבורמה. לקריאת העתירה המלאה.

עתירה דחופה לצו על תנאי להקפאת סיוע צבאי לבורמה. לקריאת העתירה המלאה.

תגובת המדינה לעתירה בנושא בורמה. לקריאת התגובה המלאה.